Meny

Teknetium

Aktuellt

Erasmussamarbete med Högskolan i Borås från 5.6. till 21.6.

Publicerad: juni 8, 2017

En kurs för masterstudenter och doktorander från Högskolan i Borås gör ett Erasmus-samarbete med Arcada. Studenter avlägger 3 enheter med 7.5 studiepoäng totalt. Kursen börjar med teoretiska förberedelser och matematiska modelleringsuppgifter i Borås. Sedan kommer stutenterna till Arcada från 5.6. till 21.6. och utför laborationer samt ett företagsbesök. Efter laborationer i Arcada återvänder studenterna till […]

Läs mer

Utvecklingsprojektet Teknetium ska ge Arcadas ingenjörer hållbara värderingar

Publicerad: juni 5, 2017

Hållbar utveckling, cleantech och resursmedvetenhet är fokusområden i Arcadas nya projekt Teknetium. Projektet inleddes med ett kick-off seminarium som samlade studenter, personal, alumner och representanter från arbetslivet för att diskutera hållbar utveckling inom ingenjörsutbildningen. Det treåriga projektet Teknetium ska utveckla utbildningarna inom energi- och materialteknologi och förstärka ett miljömedvetet tankesätt hos de svenskspråkiga ingenjörerna. Projektet […]

Läs mer

TEKNETIUM KICK-OFF: Hållbara värderingar för framtidens ingenjörsutbildning 5.4.2017

Publicerad: juni 5, 2017

Teknetiums kick-off seminarium sammanför utbildningsorganisationer med aktörer från näringslivet för att diskutera framtidens utmaningar gällande förändringar i arbetssätten och -omgivningen. På seminariet presenteras Teknetium-projektet och värdet av hållbar utveckling inom ingenjörsutbildningen diskuteras ur flera olika synvinklar. Teknetium utvecklar och moderniserar utbildningarna inom ingenjörsvetenskaperna och energi och materialteknologi under åren 2016-2019. Projektet finansieras av Svenska Folkskolans […]

Läs mer